POLÍTICAS Y PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ESPAÑA (1969-2004): LA REVISTA DE EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA EDUCATIVA INTERNACIONAL

Autores

  • Antón Costa Rico Universidade de Santiago de Compostela, Galicia

DOI:

https://doi.org/10.7213/rde.v9i27.3556

Resumo

O presente contributo, de natureza socio-histórica, tenta presentar e explicar como aconteceu o cruzamento de liñas que se rexistrou en España, nos últimos trinta anos do século XX, os da transición e asentamento da democracia política, en relación coa práctica empírica, a política educativa e os discursos académicos, de alcance internacional neste caso, en canto á formación do profesorado de niveis non universitarios. Sostense que a práctica empírica foi, sobre ISSN 1518-3483 Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 9, n. 27, p. 215-248, maio/ago. 2009 Licenciado sob uma Licença Creative Commons 216 RICO, A. C. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 9, n. 27, p. 215-248, maio/ago. 2009 todo, disonante con respecto ás liñas que se ían trazando nas outras esferas, por manterse nun plano máis artesanal e conservador, o que non impediu, sen embargo, a existencia de manifestacións desta práctica empírica, a cargo de distintos sectores do profesorado con conviccións, nuns casos, liberais-pragmáticas, e noutros sociocríticas, que tiveron unhas como as outras un apreciable grao de confluencia coa esfera dos discursos, sobre todo no caso sociocrítico e referidos ao modelo do “profesor reflexivo”, entre os pasados anos oitenta e os noventa. Saliéntanse, a este respecto, o papel desempeñado pola Revista de Educación, institucional e académica, e os significados dos Institutos rexionais de Ciencias da Educación e dos Centros de profesores, como estruturas administrativas para a formación do profesorado, e imaxes representativas de dous entendementos políticos da formación do profesorado.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ALLEN, D. W. Microenseñanza. Revista de Educación, Madrid, n. 241, p. 45-52, 1975.

ANGULO RASCO, J. F. La voluntad de distracción: las competencias en la Universidad. In: GIMENO SACRISTÁN, J. (Comp.). Educar por competencias, ¿Qué hay de nuevo? Madrid: Morata, 2008. p. 176-205.

ANTUNES, F. A nova orden educativa mundial e a Unión Europea: a formação de profesores; dos Principios comúns ao ángulo portugués. Perspectiva. Revista do Centro de Ciencias da Educação, Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 425-468, 2007.

BARQUIN RUÍZ, J. La evolución del pensamiento pedagógico del profesor. Revista de Educación, Madrid, n. 294, p. 245-274, 1991.

______. La investigación sobre el profesorado. El estudio de la cuestión. Revista de Educación, Madrid, n. 306, p. 7-66, 1995.

BERNAT MONTESINOS, A. Bases para un curriculum de formación de profesores de Educación General Básica, Revista de Educación, Madrid, n. 269, p. 17-42, 1982.

BOUSQUET, J. ¿Pueden fabricarse profesores? Revista de Educación, Madrid, n. 221-222, p. 3-8, 1972.

______. La formación del profesorado del siglo XXI. Revista de Educación, Madrid, n. 215-216, p. 63-73, 1971.

CAÑAL DE LEÓN, P.; PORLÁN, R. Una experiencia de aprendizaje por investigación directa del medio en la formación de maestros. Revista de Educación, Madrid, n. 284, p. 273-294, 1987.

COMISIÓN EUROPEA. Educación y formación en Europa: sistemas diferentes, objetivos comunes para 2010. Luxemburgo: Servicio de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 2002.

COMISIÓN OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Common European principles for teacher competentes and qualifications. Bruxelas, 2005a. Disponible en: <http://ec.europa.eu/education/polices/2010/doc/ principles_en.pdf>. Acceso en: 14 marzo 2006.

CONSEJO EUROPEO. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea, 30 de diciembre. Disponible en: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_394/l_39420061230es00100018.pdf> Acceso en: 14 marzo 2006.

CONTRERAS DOMINGO, J. ¿El pensamiento o el conocimiento del profesor? Una crítica a los postulados de las investigaciones sobre el pensamiento del profesor y sus implicaciones para la formación del profesorado. Revista de Educación, Madrid, n. 277, p. 5-28, 1985.

______. De estudiante a profesor. Socialización y aprendizaje en las prácticas de enseñanza. Revista de Educación, Madrid, n. 282, p. 203-234, 1987.

COSTA RICO, A. El profesorado y la renovación pedagógica en España (1965-1996). Cadernos de História da Educação, Uberlândia, n. 6, p. 13-38, 2006.

DALE, R. Globalization and education: demonstrating a common World educational culture’s or locating a ‘globally structured educational agenda’? Educational Theory, v. 50, n. 4, p. 427-448, 2000.

DE LA ORDEN, A. Un problema inaplazable: la formación del profesorado. Revista de Educación, Madrid, n. 269, p. 7-16, 1982.

DICKSON, George E. La formación del profesorado basada en la competencia. Revista de Educación, Madrid, n. 241, p. 24-44, 1975.

DOYLE, W. La investigación sobre el contexto del aula: hacia un conocimiento básico para la práctica y la política de formación del profesorado. Revista de Educación, Madrid, n. 277, p. 29-43, 1985.

ESCUDERO MUÑOZ, J. M. Consideraciones y propuestas sobre la formación del profesorado. Revista de Educación, Madrid, n. 317, p. 11-29, 1998.

ESCUDERO, T.; FERNÁNDEZ URÍA, E. El perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. Revista de Educación, Madrid, n. 241, p. 78-91, 1975.

EURYDICE/UNIÓN EUROPEA. The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns. Report IV: keeping teaching attractive for the 21st century. Brusels, Eurydice. 2004. Disponible en: <http://www.eurydice.org>. Acceso em: 14 marzo 2006.

FERNÁNDEZ DE CASTRO, I. Reforma educativa y desarrollo capitalista. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1973.

FULLAN, M.; HARGREAVES, A. Teacher development and educational change. London: The Falmer Press, 1992.

GETZELS, J.; THELEN, H. A. The dinamic of instructional groups. Annals of National Survey of Student Engement, v. 59, n. 2, p. 80, 1960.

GIMENO SACRISTÁN, J. Diez tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en educación. In: GIMENO SACRISTÁN, J. (Comp.). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madrid: Morata, 2008. p. 15-58.

______. La formación del profesorado en la Universidad. Revista de Educación, Madrid, n. 269, p. 77-100, 1982.

______. Las posibilidades de la investigación educativa en el desarrollo del currículum y de los profesores Revista de Educación, Madrid, n. 284, p. 245-272, 1987.

GIROUX, H. A. La formación del profesorado y la ideología del control social (1). Revista de Educación, Madrid, n. 284, p. 53-76, 1987.

HERNÁNDEZ, F. Para aprender del desacuerdo. Cuadernos de Pedagogía, n. 219, p. 73-77, 1993.

HOUSE, E. R. Tres perspectivas de la innovación educativa: tecnología, política y cultura. Revista de Educación, Madrid, n. 286, p. 97-113, 1988.

HOUSTON, R. W. Strategies and resources for developing a competency bassed teacher education program. New York: State Education Department, 1972.

HÜFNER, K. et al. Investigación sobre política educativa comparada: perspectiva de la sociedad mundial. Revista de Educación, Madrid, n. 297, p. 347-402, 1992.

HUSEN, T. El modelo de las escuelas del mañana. Revista de Educación, Madrid, n. 215-216, p. 93-104, 1971. Políticas y problemática de la formación del profesorado

en España (1969-2004)

IMBERNÓN, F. ¿Podemos hablar de Freinet en los noventa? Cuadernos de Pedagogía, Barcelona, n. 190, p. 48, 1991.

LERENA ALESON, C. Escuela, ideología y clases sociales en España. Barcelona: Ariel, l986.

LÓPEZ RUIZ, J. I. Al otro lado de la Academia: el conocimiento empírico del profesorado. Revista de Educación, Madrid, n. 321, p. 245-268, 2000.

LUNDGREN, Ulf. Nuevos desafíos para los profesores y para la formación del profesorado. Revista de Educación, Madrid, n. 285, p. 293-330, 1988.

MARCELO GARCÍA, C. ¿Quién forma al formador? Un estudio sobre las tareas profesionales y necesidades de formación de asesores de Andalucía y Canarias. Revista de Educación, Madrid, n. 313, p. 249-278, 1997.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. Teachers matter: atracting, developing and retainning effective teachers. París 2004. Disponible en: . Acceso en: 26 mayo 2006.

OLIVA DELGADO, A. Ideas de educadores preescolares españoles sobre desarrollo y educación infantil. Revista de Educación, Madrid, n. 306, p. 375-396, 1995.

OLIVEROS, Á. Balance y perspectivas de la formación de profesores. Revista de Educación, Madrid, n. 241, p. 13, 1975.

______. El profesor y la calidad de la educación. Revista de Educación, Madrid, n. 206, p. 12-18, 1969.

PÉREZ GÓMEZ, Á. ¿Competencias o pensamiento práctico? La construcción de los significados de representación y de acción. In: GIMENO

SACRISTÁN, J. (Comp.). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madrid: Morata, 2008. p. 59-102.

______. El pensamiento del profesor, vínculo entre la teoría y la práctica. Revista de Educación, Madrid, n. 284, p. 199-222, 1987.

RYANS, D. Characteristics of teachers: their description, comparison and appraisal. Washington: American Council of Education, 1967.

SÁNCHEZ GARCÍA, V. La formación de los profesores y las matemáticas. Algunas implicaciones prácticas de las investigaciones teóricas. Revista de Educación, Madrid, n. 306, p. 397-426, 1995.

SCHÖN, D. A. Educating the reflective practitionner: toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bas Publishers, 1983.

SHAVELSON, R. J. Review of research on teachers’ pedagogical judgements, plans and decisions. The Elementary School Journal, Chicago, v. 83, n. 4, p. 392-413, 1983.

SHULMAN, L. S.; ELSTEIN, A. S. Studies of problem solving, judgment, and decision making: implications for educational research. Review of Research in Education, Washington, n. 3, p. 3-42, 1975.

STENHOUSE, L. El profesor como tema de investigación y desarrollo. Revista de Educación, Madrid, n. 277, p. 43-54, 1985.

______. Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata, 1984.

TABA, H. Teaching strategies and cognitive functioning in elementar school children. San Francisco: San Francisco State College, 1965.

TERHART, E. Formas de saber pedagógico y acción educativa. ¿Qué es lo que forma en la formación del profesorado? Revista de Educación, Madrid, n. 284, p. 133-158, 1987.

TOCHON, F. Nothe de synthèse: recherche sur la pensée des enseignants. Um paradigme à maturité. Revue Française de Pédagogie, Lyon, n. 133, p. 129-

, 2000.

TORRES SANTOMÉ, J. Obviando el debate sobre la cultura en el sistema educativo: cómo ser competentes sin conocimiento. In: GIMENO

SACRISTÁN, J. (Comp.). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madrid: Morata, 2008. p. 143-175.

VILLAR ANGULO, L. M. et al. El profesor como práctico reflexivo en uma cultura de colaboración. Revista de Educación, Madrid, n. 304, p. 227-252, 1994.

YANES GONZÁLEZ, J. La formación del profesorado de secundaria: um espacio desolado. Revista de Educación, Madrid, n. 317, p. 65-80, 1998.

ZEICHNER, K. H. Myths and realities: field-based experiences in preservice teacher education. Journal of Teacher Education, USA, v. 31, n. 6, p. 54-55, 1980.

______. Alternative paradigma of teacher education. Journal of Teacher Education, USA, v. 34, n. 3, p. 3-9, 1983. Políticas y problemática de la formación del professorado en España (1969-2004)

______. Dialéctica de la socialización del profesor. Revista de Educación, Madrid, n. 277, p. 95-126, 1985.

______. Enseñanza reflexiva y experiencias de aula en la formación del profesorado. Revista de Educación, Madrid, n. 282, p. 161-190, 1987.

Downloads

Publicado

2009-07-07

Como Citar

Costa Rico, A. (2009). POLÍTICAS Y PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ESPAÑA (1969-2004): LA REVISTA DE EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA EDUCATIVA INTERNACIONAL. Revista Diálogo Educacional, 9(27), 215–248. https://doi.org/10.7213/rde.v9i27.3556